Vesti

POJAŠNJENJE ZABRANE KORIŠĆENJA PUNOG NEDELJNOG ODMORA U KABINI VOZILA U UK

26.10.2017

Nakon objave da od 1. novembra 2017. godine UK uvodi zabranu korišćenja punog nedeljnog odmora vozača u kabini vozila, a zbog nepreciznih odredbi propisa kojim se zabrana uvodi, Udruženje prevoznika u drumskom transportu – RHA se obratilo DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency – izvršna agencija UK Ministarstva za transport) i Ministarstvu za transport sa pitanjem: da li se zabrana odnosi i na korišćenje punog nedeljnog odmora u kabini vozila koje je parkirano na zvaničnim parkinzima/stajalištima/odmorištima za teretna vozila.

DVSA je potvrdila da će se zabrana odnositi na korišćenje punog nedeljnog odmora u kabini vozila koje je parkirano izvan formalnih, zvaničnih mesta za odmore. Pod formalnim, zvaničnim mestima podrazumevaju se mesta specijalizovana za pružanje usluga zaustavljanja i parkiranja kamiona. Javna odmorišta na ili u blizini javnih puteva i na prilaznim putevima autoputa ne smatraju se formalnim mestima za odmor.

RHA preporučuje da vozači uzmu račune za parkiranje kao dokaz da su bili parkirani na prikladan način.