Vesti

ROK ZA DOBIJANJE LICENCE PROFESIONALNOG VOZAČA

16.12.2019

Rok za dobijanje licence profesionalnog vozača, odnosno sertifikata o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija vozača i kvalifikacione kartice nije propisan. Svako ko je stekao pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, u bilo kom trenutku može podneti zahtev za dobijanje ovog sertifikata i dobiti ga. Da li će taj sertifikat dobiti po osnovu tzv. stečenih prava i bez pohađanja početne obuke i polaganja ispita ili će pak morati na obuku i ispit, zavisi od datuma sticanja prava na upravljanje vozilima navedenih kategorija.

Naime, svi vozači koji steknu pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E do 29. decembra 2019. godine spadaju u kategoriju „vozača sa stečenim pravima“ i ovi vozači će, bez obzira u kom trenutku podnesu zahtev za izdavanje sertifikata, isti će im, zajedno sa kvalifikacionom karticom, biti izdati bez pohađanja početne obuke i polaganja ispita. Ovo iz razloga što stečena prava nisu oročena i ne zastarevaju.

S druge strane, sva lica koja steknu pravo na upravljanje vozilom neke od nabrojanih kategorija nakon 29. decembra 2019. godine, prema trenutno važećim propisima, moći će da dobiju sertifikat kojim se potvrđuje početna kvalifikacija i kvalifikacionu karticu tek nakon pohađanja početne obuke u nekom od ovlašćenih centara za obuku i polaganja ispita.

S druge strane, napominjemo da je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano da Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, osim vozača koji upravljaju:

1) vojnim vozilima, vatrogasnim ili vozilima policije,
2) vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,
3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja,
4) vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,
5) vozilima koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozače ili za obuku za sticanje početne kvalifikacije, odnosno periodične obuke,
6) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8m, kad obavlja prevoz za sopstvene potrebe,
7) vozilima koja prevoze materijal ili opremu koju vozač koristi u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, pod uslovom da upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača.

Zakonom je propisano i da tokom upravljanja vozilom vozač kod sebe mora imati sopstvenu kvalifikacionu karticu ili kôd „95“ upisan u vozačku dozvolu, kao i da su privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni da obezbede da poslove vozača obavljaju vozači koji poseduju kvalifikacionu karticu. Dakle, vozači nisu u obavezi da poseduje i kvalifikacionu karticu i kod 95 u vozačkoj dozvoli, potrebno je da poseduju jedan od ova dva dokaza stručne kompetentnosti.