Vesti

ROKOVI RAZDUŽENJA VREMENSKIH I CEMT DOZVOLA

20.02.2020

Saglasno Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, prevoznik je u obavezi da u definisanim rokovima nadležnom organu – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavlja odgovarajuće primerke listova iz dnevnika putovanja, zajedno sa izveštajem, i to:

  • najkasnije do 25. u tekućem mesecu za prethodni mesec, u slučaju vremenskih dozvola (član 38. stav 3.);
  • do poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec, u slučaju CEMT dozvola (član 34. stav 2.).

Dokaz da je vožnja obavljena predstavlja CMR (međunarodni tovarni list) koji se dostavlja nadležnom ministarstvu. Takođe, prema poslednje objavljenom Opštem delu plana raspodele, u delu koji se odnosi na posebne uslove korišćenja dozvola, propisano je i da se, u slučaju bilateralnog prevoza koji je obavljen CEMT dozvolom, obavezno dostavlja i JCI (Jedinstvena carinska isprava izdata od strane Ministarstva finansija, Uprave carine Republike Srbije), odnosno odgovarajući ekvivalentan dokaz. Za bilateralne vožnje obavljene vremskom dozvolom ne postoji obaveza dostavljanja JCI.