Vesti

ROKOVI VAŽENJA POJEDINAČNIH I CEMT DOZVOLA

30.12.2021

Rok važenja pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola za prevoz utvrđuje se međunarodnim ugovorima i/ili međunarodnopravnim aktima.

Sve pojedinačne i vremenske dozvole, izuzev dozvola za Luksemburg, važe 13 meseci – od 1. januara tekuće do 31. januara naredne godine. Pojedinačne dozvole za Luksemburg i sve CEMT dozvole važe 12 meseci – od 1. januara do 31. decembra tekuće godine.

Podsećamo korisnike CEMT dozvola da, u slučajevima kada vožnja započinje 2021. godine

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni