Vesti

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

24.10.2017

Podnošenje ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG PLANA RASPODELE DOZVOLE ZA 2018. GODINU je u toku i traje do srede 1. novembra 2017. godine.

Zahtev se podnosi na obrascima objavljenim na vebsajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ako prevoznik u definisanom roku ne podnese zahtev za utvrđivanje plana raspodele, plan raspodele mu neće biti utvrđen.

Teče i rok za usklađivanje poslovanja postojećih prevoznika sa Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju. Rok za ovo usklađivanje je 12. februar 2018. godine.

Besplatna UPUTSTVA za podnošenje Zahteva za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti za prevoz tereta u drumskom saobraćaju i Zahteva za izdavanje licence za javni prevoz tereta možete preuzeti sa vebsajta KANCELARIJE IVANOVIĆ. Da bi ste preuzeli ova uputstva, kliknite na naziv dokumenta koji želite da preuzmete.

KANCELARIJA IVANOVIĆ, pored ostalih, nudi i usluge pripreme:
– Zahteva za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele dozvole za 2018. godinu,
– Zahteva za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti za prevoz tereta u drumskom saobraćaju,
– Zahteva za izdavanje licence za javni prevoz tereta.