Vesti

SEMINAR O PRIMENI ZAKONA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

28.09.2017

Privredna komora Srbije organizuje Seminar na temu: Primena Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju koji je u primeni od 12.02.2017. godine.

Seminar će se održati u ponedeljak, 2. oktobra2017. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije, sala 1 u prizemlju, sa početkom u 12 časova.

Cilj seminara je da se, šest meseci od početka primene ovog zakona, prevoznici i zainteresovana javnost podsete na novine koje je doneo ovaj zakon, informišu o dosadašnjim rezultatima primene (podzakonska akta, broj izdatih sertifikata i licenci …), eventualnim problemima u primeni, planovima nadležnog ministarstva, kao i da im se ukaže na obavezu usklađivanja poslovanja sa ovim zakonom, načinom i rokovima za usklađivanje, omogući postavljanje pitanja u vezi sa primenom ovog zakona.

Na Seminar su pozvana privredna društva koja se bave prevozom tereta u drumskom saobraćaju, predstavnici Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture i eminentni stručnjaci u ovoj oblasti koji će imati prezentaciju.

Jedan od izlagača na ovom seminaru biće i Tatjana Ivanović, osnivač i prvi konsultant KANCELARIJE IVANOVIĆ.