Vesti

SRB: ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

25.02.2019

Od 22. februara omogućeno je elektronsko podnošenje poreskih prijava za pravna lica (obrazac PPI1) putem Portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, obveznici koji vode poslovne knjige, od 1. januara 2019. godine podnose poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku.

Obveznici koji ne vode poslovne knjige prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku.