Vesti

SRB: JEDINSTVENA BAZA LOKALNIH PORESKIH ADMINISTRACIJA

09.01.2019

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara 2019. godine su dostupni građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije.

Putem Jedinstvenog informacionog sistema, smeštenog u Državni data centar, građanima i privredi omogućeno je da vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, kao i da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu.

Poreskim obveznicima ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije:
– Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom
– Korisničkim imenom i lozinkom.

Ukoliko se poreski obveznik autentifikovao kvalifikovanim elektronskim sertifikatom može da pregleda i podnosi poreske prijave, da ih elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja.

Poreski obveznik autentifikovan samo korisničkim imenom i lozinkom ima pristup samo i jedino u Upit stanja, bez mogućnosti podnošenja poreske prijave elektronskim putem preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije.

Uputstvo za korisnike Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije možete preuzeti ovde.