Vesti

STATISTIKA: POLJSKI PREVOZNICI LIDERI NA TRŽIŠTU EU

10.01.2018

Prema podacima Savezne kancelarije za prevoz tereta (BAG) broj teretnih vozila preko 7,5 tona na nemačkim putevima sa naplatom putarine konstantno beleži rast, i to na račun stranih vozila.

Procentualno učešće nemačkih vozila u trećem kvartalu 2017. godine iznosio je 57,6 procenata, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 59,2 procenata. Nasuprot tome, broj stranih vozila je porastao: u prva tri kvartala 2017. godine, najzastupljeniji su bili poljski kamioni, sa 15,9 procenata, zatim slede vozila registrovana u Češkoj (4,1%), Rumuniji (3,5%) i Holandiji (3%). Dok je učešće holandskih i čeških kamiona opao u odnosu na prethodnu godinu za 0,1 procenat, broj vozila iz Poljske porastao je za 1,9 procenata a broj vozila iz Rumunije za 0,4 procenata.

Nedavni izveštaji holandskih medija takođe potvrđuju rastući udeo prevoznika iz Centralne i Istočne Evrope: u 2016. godini oni su iz i u Holandiju prevezli 86 miliona tona tereta, a više od polovine – 55,4 procenata, odnosno oko 48 miliona tona prevezli su poljski prevoznici.
Iza poljskih prevoznika, na spisku su se našli rumunski prevoznici sa znatno nižim rezultatom od 6,6 miliona tona, bugarski prevoznici sa 6,1 milion tona i mađarski sa 6 miliona tona.

Podaci koji je nedavno objavio špansko ministarstvo transporta potvrđuju da su Poljaci osvojili ne samo Holandiju već i čitavo transportno tržište EU – 40% međunarodnog transporta obavljaju kompanije iz istočne Evrope, od čega su više od polovine izvršili poljski prevoznici.

Godine 2005. nesporni lideri međunarodnog transporta bili su Nemci sa 152.359 miliona tona. Međutim, 2016. godine nemački prevoznici poraženi su od strane poljskih koji su skoro udvostručili svoj rezultat – 242.858 miliona tona 2016. godine u odnosu na 125.848 miliona tona 2005. godine.