Vesti

SVETSKA BANKA: NEMAČKA LOGISTIČKI LIDER, SRBIJA NA 65. MESTU

02.08.2018

Analiza logističke usluge i rangiranje država prema LPI indeksu (Logistic Performants Index) koju Svetska banka sprovodi svake dve godine pokazala je da je Nemačka, četvrti put, logistički lider. Za njom slede Švedska, Belgija, Austrija i Japan.

LPI je interaktivni alat za rangiranje koji pomaže državama da identifikuju izazove i mogućnosti na polju logistike. LPI rangira država prema 6 parametra: efikasnost carine, trgovinska i transportna infrastruktura, lakoća ugovaranja pošiljki po konkurentnoj ceni, kvalitet logističkih usluga, praćenje pošiljki i frekvencija sa kojom se pošiljke isporučuju klijentima u planiranom i očekivanom vremenu.

Srbija je na 65. mestu, što je skok u odnosu na 2016. godinu kada je bila na 76. mestu ali i blagi pad u odnosu na 2014. kada je bila na 63. mestu. U poređenju sa 2016. godinom, 2018. godine Srbija je postigla bolje rezultate u 4 od 6 parametara: efikasnost carine, trgovinska i transportna infrastruktura, lakoća ugovaranja pošiljki po konkurentnoj ceni i frekvencija sa kojom se pošiljke isporučuju klijentima u planiranom i očekivanom vremenu.

Gotovo sve zemlje iz okruženja su takođe popravile svoj ukupni rang u odnosu na 2016. godinu, samo je Mađarska i 2018. ostala na istom, 31. mestu. Srbija je bolje rangirana od Bosne i Hercegovine (72. mesto), Crne Gore (77. mesto), Makedonije (81. mesto) i Albanije (88. mesto).  U ukupnom rangu, od Srbije su bolje Mađarska (31. mesto), Slovenija (35. mesto), Rumunija (48. mesto), Hrvatska (49. mesto) i Bugarska (52. mesto).

Država LPI indeks 2018. Rang 2018. LPI indeks 2016. Rang 2016.
Nemačka 4,20 1 4,23 1
Švedska 4,05 2 4,20 3
Belgija 4,04 3 4,11 6
Austrija 4,03 4 4,10 7
Japan 4,03 5 3,97 12
Mađarska 3,42 31 3,43 31
Srbija 2,84 65 2,76 76
Albanija 2,66 88 2,41 117

Ako se posmatraju pojedinačni parametri, Srbija je najlošije rangirana po parametru kvaliteta logističkih usluga i nalazi se na 80. mestu, iza Bosne i Hercegovine (65. mesto), Makedonije (72. mesto) i Crne Gore (74. mesto). Najbolji rezultat Srbija je ostvarila na parametru lakoće ugovaranja pošiljki po konkurentnoj ceni gde je pozicionirana na 57. mesto, ispred Hrvatske (58. mesto), Bosne i Hercegovine (66. mesto), Makedonije (67. mesto), Albanije (69. mesto) i Crne Gore (92. mesto).