Vesti

UK: OBUSTAVA SAOBRAĆAJA

20.06.2018

U Engleskoj, na putu M20 između 9. i 11. putne petlje planirana je obustava saobraćaja u smeru ka Eurotunelu i Doveru od 26. do 30. juna i u suprotnom smeru od 3. do 6. jula.

U pravcu Eurotunela i Doverа zatvaranjе puta je planirano od  26. do 30. juna 2018. godine, u vremenu od 18:00 do 06:00. Za kretanja ka Eurotunelu i Doveru preporučuje se korišćenje puteva A2/M2 ili od 9. putne petlje putevima A28, A2 i A20.

U smeru od Dovera i Eurotunela, zatvaranje je planirano od večeri 3. jula do 6. jula. Za kretanja od Dovera preporučuje se alternativni pravac duž puteva A2/M2 i od raskrsnice Tanington i duž puta A28, odakle je moguće vrati se na 9. putu petlju na putu M20. Saobraćaj iz Eurotunela će biti preusmeren i vođen putevima M20, A20, A2 i A28, sa kojih se saobraćaj ponovo vraća na put M20 i na 9. putnu petlju.