Vesti

USKORO: PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA GODIŠNJI PLAN RASPODELE DOZVOLA ZA 2019

09.10.2018

Shodno članu 9. Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima predstoji podnošenje zahteva za utvrđivanje pojedinačnih planova raspodele dozvola za prevoz za 2019. godinu.

Zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele za narednu godinu prevoznik podnosi nadležnom ministarstvu – Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 15. oktobra do 1. novembra tekuće godine. Ukoliko prevoznik ne podnese zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele nadležni organ mu neće utvrditi pojedinačan plan raspodele a zahtev može predati prilikom revizija plana raspodele u narednoj godini ili prilikom utvrđivanja plana raspodele za 2020. godinu.

Prema Uredbi, zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele sadrži izjavu o vozačima u radnom odnosu (ime, prezime i jedinstveni matični broj građana) i izjavu o teretnim i priključnim vozilima u vlasništvu, zakupu ili finansijskom lizingu sa navođenjem registarskih oznaka, sa vremenom trajanja zakupa ili finansijskog lizinga, oblik i namenu karoserije, izjavu o ostvarenom prihodu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka, kao i vrstu i broj potrebnih pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola za godinu za koju se pravi plan raspodele.

Podnošenje zahteva vrši se isključivo na formularima koje objavljuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (www.mgsi.gov.rs). Objavljivanje ovih formulara se očekuje u narednim danima.