Vesti

VAŽNIJI ROKOVI – DOZVOLE ZA PREVOZ I LICENCE

03.11.2017

Prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, dodela pojedinačnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele vrši se najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

Ovo praktično znači da prevoznici mogu zadužiti dozvole iz svog plana raspodele (fiks i varijabila) do 15. novembra. Nakon ovog datuma, godišnji pojedinačni planovi prevoznika se „prazne“ a dozvole se dodeljuju na osnovu koeficijenata objavljenih u Opštem delu plana raspodele.

Pretplatnici na INFO-centar, važeći Opšti deo plana raspodele mogu preuzeti na stranici RASPODELA DOZVOLA.

Teče i rok za usklađivanje poslovanja postojećih prevoznika sa Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju. Rok za ovo usklađivanje je 12. februar 2018. godine.

Besplatna UPUTSTVA za podnošenje Zahteva za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti za prevoz tereta u drumskom saobraćaju i Zahteva za izdavanje licence za javni prevoz tereta možete preuzeti sa vebsajta KANCELARIJE IVANOVIĆ. Da bi ste preuzeli ova uputstva, kliknite na naziv dokumenta koji želite da preuzmete.

KANCELARIJA IVANOVIĆ, pored ostalih, nudi i usluge pripreme:
– Zahteva za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti za prevoz tereta u drumskom saobraćaju,
– Zahteva za izdavanje licence za javni prevoz tereta.