Vesti

ZABRANE KRETANJA ZA PREDSTOJEĆE PRAZNIKE U POJEDINIM EU DRŽAVAMA

24.12.2019

Tokom predstojećih praznika u većini evropskih zemalja biće na snazi zabrane kretanja za teretna vozila. Sledi prikaz zabrana kretanja u pojedinim evropskim državama:

 

utorak, 24. decembar 2019. godine
Češka – od 13.00 do 22.00
Francuska – od 22.00 do 24.00
Luksemburg – od 21.30 do 24.00 – zabrana svih puteva prema Francuskoj; od 23.30 do 24.00 – zabrana svih puteva prema Nemačkoj
Slovačka – od 00.00 do 22.00
Mađarska – od 22.00 do 24.00
Italija – od 9.00 do 14.00

sreda, 25. decembar 2019. godine
Austrija – od 00:00 do 22.00
Češka – od 13.00 do 22.00
Francuska – od 00.00 do 22.00
Luksemburg – od 00.00 do 24.00
Nemačka – od 00.00 do 22.00
Poljska – od 8.00 do 22.00
Slovačka – od 00.00 do 22.00
Slovenija – od 8.00 do 21.00
Švajcarska – od 00.00 do 24.00
Mađarska – od 00.00 do 24.00
Italija – od 9.00 do 22.00

četvrtak, 26. decembar 2019. godine
Austrija – od 00.00 do 22.00
Češka – od 13.00 do 22.00
Luksemburg – od 00.00 do 21.45
Nemačka – od 00.00 do 22.00
Poljska – od 8.00 do 22.00
Slovačka – od 00.00 do 22.00
Slovenija – od 8.00 do 21.00
Švajcarska – od 00:00 do 24.00
Mađarska – od 00.00 do 22.00
Italija – od 9.00 do 22.00

utorak, 31. decembar 2019. godine
Francuska – od 22.00 do 24.00
Luksemburg – od 21.30 do 24.00 – zabrana svih puteva prema Francuskoj; od 23.30 do 24.00 – zabrana svih puteva prema Nemačkoj
Mađarska – od 22.00 do 24.00

sreda, 1. januar 2020. godine
Austrija – od 00.00 do 22.00
Češka – od 13.00 do 22.00
Francuska – od 00.00 do 22.00
Luksemburg – od 00.00 do 21.45
Nemačka – od 00.00 do 22.00
Poljska – od 8.00 do 22.00
Slovačka – od 00.00 do 22.00
Slovenija – od 8.00 do 21.00
Švajcarska – od 00.00 do 24.00
Mađarska – od 00.00 do 22.00

Detaljniji pregled zabrana kretanja za decembar  kao i detaljan prikaz zabrana kretanja po pojedinim državama korisnici INFO-centar mogu pogledati na stranici Servisne Informacije – Zabrane kretanja.