Vesti

ABS: PREDUSLOV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA I KVALIFIKACIONIH KARTICA PROFESIONALNIH VOZAČA

08.04.2024

Preduslov za podnošenje zahteva za izdavanje/zamenu/dopunu/obnovu kartice i sertifikata je da vozač ima kreiran i ispravno popunjen korisnički nalog.

Svi vozači koji već poseduju kvalifikacionu karticu/sertifikat imaju kreiran nalog, dok vozači kojima još nije izdata kvalifikaciona kartica/ sertifikat svoj korisnički nalog moraju da kreiraju.

Kreiranje odnosno pristupanje korisničkim nalozima moguće je na sledećem linku cpc.abs.gov.rs.

 

Vozači koji već poseduju kvalifikacionu karticu/sertifikat odnosno imaju kreiran nalog pristupaju svom nalogu tako što u polje korisničko ime upisuju JMBG (13 brojeva), a u polje lozinka upisuju ABS broj sa kartice (unose se samo cifre), dok za svako sledeće pristupanje koriste mejl adresu i lozinku koju sami kreiraju.

Korisnik može da prati podatke koji se u sistemu evidentiraju o njemu i to kroz kartice Lična, Vozačka, Adrese, Fotografija i potpis, zatim status Sertifikata, Kartice, te da ima uvid u broj i teme periodičnih obuka koje je pohađao.

Takođe, korisnik preko svog naloga generiše uplatnice koje su mu potrebne kako bi podneo zahtev ka Agenciji za bezbednost saobraćaja. Iz Agencije naglašavaju da sve uplate korisnik mora da generiše sa svog profila u aplikaciji. Samo uplate koje su generisane kroz sistem moći će da budu realizovane.

Uputstvo za pristupanje postojećem nalogu OVDE

Uputstvo za kreiranje naloga OVDE