Centar za obuku

U okviru Centra za obuku KANCELARIJA IVANOVIĆ organizuje obuke i seminare na teme iz oblasti drumskog transporta. Obuke su specifičan vid edukacije koji imaju za cilj osposobljavanje polaznika za primenu propisa i stručnih saznanja u praksi.

Predavači su eksperti sa višegodišnjim iskustvom koji se profesionalno bave pisanjem stručnih tekstova, predavanjima i savetodavnim uslugama.

Obuke su namenjene kako licima koja su neposredno uključena u organizaciju drumskog transporta u svojim kompanijama (menadžeri transporta, dispečari, komercijalisti i dr.), vozačima ali i onima koji žele da se obuče za rad u transportnoj industriji.