Prijava za obuku

Formular za prijavu

Nema zakazanih obuka


Pristup delatnosti prevoza tereta (licenciranje domaćih prevoznika)Raspodela stranih dozvolaKorišćenje CEMT dozvolaRadno vreme vozača (radno vreme vozača, vremena upravljanja pauza i odmora, korišćenje tahografa)