Prijava za obuku

Formular za prijavu

Priprema za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju

Pristup delatnosti prevoza tereta (licenciranje domaćih prevoznika)Raspodela stranih dozvolaKorišćenje CEMT dozvolaRadno vreme vozača (radno vreme vozača, vremena upravljanja pauza i odmora, korišćenje tahografa)