Vesti

UC: UKINUT PRIORITET PRELASKA TERETNIH VOZILA NA GP BATROVCI, HORGOŠ I VATIN

12.04.2024

Uprava carina stavila je van snage akt Uprave carina broj 148-I-030-01-254/2020 od 07.07.2020. godine o prioritetnom prelasku teretnih vozila sa voćem, povrćem i mesom, počev od 12.04.2024. godine od 00:00 časova.

Ovim aktom bio je definisan način postupanja za vrstu robe kojoj je potrebno obezbediti prioritetan prelazak na graničnim prelazima Batrovci, Terminal Horgoš i Vatin.

Kako Uprava carina navodi u svom novom aktu broj 148-I-030-01-254/3/2020 od 11.04.2024. godine, do stavljanja van snage akta o prioritetnom prelasku teretnih vozila sa voćem, povrćem i mesom, došlo je na molbu  poslovne zajednice, a uzimajući u obzir pre svega bezbednosne razloge na graničnim prelazima.