Vesti

ABS: POČELO IZDAVANJE SERTIFIKATA I KVALIFIKACIONIH KARTICA ZA PROFESIONALNE VOZAČE

31.01.2019

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije objavila je da danas, 31. januara 2019. godine počinje proces sertifikacije profesionalnih vozača.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, osim vozača koji upravljaju:

1) vojnim vozilima, vatrogasnim ili vozilima policije,
2) vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,
3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja,
4) vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,
5) vozilima koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozače ili za obuku za sticanje početne kvalifikacije, odnosno periodične obuke,
6) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8m, kad obavlja prevoz za sopstvene potrebe,
7) vozilima koja prevoze materijal ili opremu koju vozač koristi u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, pod uslovom da upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta odnosno prevoz putnika nema rok važenja, dok se kvalifikaciona kartica vozača izdaje sa rokom važenja od 5 godina.

Svi vozači koji su već stekli pravo na upravljanje vozilom neke od kategorija: C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E ali i oni koji će steći pravo na upravljanje navedenim kategorijama najkasnije do 29. decembra 2019. godine spadaju u kategoriju „vozača sa stečenim pravima“. Ovi vozači će biti oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije. Konkretno, ovim vozačima će sertifikat i kartica biti izdati samo na osnovu podnetog zahteva za dobijanje sertifikata i kartice.

Zahtev za izdavanje sertifikata i kartice podnosi vozač lično u ovlašćenim AMSS ekspoziturama, u kojima se može odmah izvršiti i plaćanje predviđenih naknada za karticu i sertifikat. Takođe, sertifikat i karticu preuzima vozač lično u ekspozituri u kojoj je i podneo zahtev.

Izuzetno, u slučaju da vozač nije u mogućnosti lično da preda zahtev i/ili preuzme sertifikat i karticu ovaj postupak se može sprovesti na sledeća dva načina:

1. vozač može ovlastiti fizičko lice, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu, pri čemu ovlašćenje mora da bude overeno od strane nadležnog organa za overu;
2. pravno lice (poslodavac) u kojem je vozač zaposlen može ovlastiti zaposleno lice iz pravnog lica, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu. Ovlašćenje mora biti na memorandumu tog pravnog lica overeno potpisom i pečatom.

Obrazac zahteva možete preuzeti sa sledećeg linka: Zahtev za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetenciji i kvalifikacione kartice vozača. Detaljno uputstvo za popunjavanje zahteva možete preuzeti sa linka: UPUTSTVO za popunjavanje zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača, a primer popunjenog zahteva možete preuzeti OVDE.

Zahtev se mora potpisati na licu mesta, pred službenikom koji preuzima zahtev, osim ako zahtev donosi ovlašćeno lice u ekspozituru. U tom slučaju vozač, pre predaje zahteva ovlašćenom licu, potpisuje zahtev prema uputstvu.

Uz zahtev za izdavanje sertifikata i kartice vozač prilaže i sledeće:

1. Fotokopiju ili ispis lične karte vozača – originalni dokument na uvid;
2. Fotokopiju vozačke dozvole vozača – originalni dokument na uvid;
3. Fotografiju vozača formata 25×35 mm, ne starija od 6 meseci;
4. Dokaze o izvršenim uplatama (primeri uplatnica).

Uplatilac mora biti fizičko lice odnosno vozač koji podnosi zahtev. Izuzetno, u slučaju da poslodavac želi da izvrši uplatu za svoje vozače potrebno je da pored dokaza o izvršenoj uplati (potvrda iz banke), dostavi i spisak svih vozača za koje je izvršena uplata, na memorandumu kompanije, overeno potpisom i pečatom.

U ovom trenutku, zahtev se može podneti u sledećim AMSS ekspoziturama:

R.br Mesto Ekspozitura Adresa Telefon
1. Beograd AMSS – Agencija Ruzveltova 16 011/2423-741
2. Beograd AMK Novi Beograd Bul. Maršala Tolbuhina 40 011/2606-972
3. Beograd AMK Jedistvo, Zemun Cara Dušana 49 011/3160-257
4. Beograd Macura Plus Tošin bunar 232 011/ 7555-999

Agencija je najavila da će se u narednom periodu sukcesivno osposobljavati ekspoziture i u drugim gradovima u Srbiji.

Sa ciljem ubrzavanja procesa podnošenja zahteva za sertifikat i karticu Agencija je kreirala web portal za elektronsko podnošenje zahteva. Web portalu se pristupa na sledećem linku: http://cpc.abs.gov.rs:8080/cpc/login.xhtml

Procena je da prosečno vreme obrade zahteva od strane operatera u AMSS iznosi 10-15 minuta. Međutim, iz Agencije tvrde da će se, ukoliko  zahtev bude popunjen elektronski na web portalu, vreme obrade znatno skratiti a time i vreme zadržavanja vozača u ekspozituri.

Na web portalu je omogućeno i praćenje statusa zahteva, kao i uvid u dosije.

Izvor: Agencija za bezbednost saobraćaja