Vesti

ADR: PRODUŽENA VAŽNOST ADR SERTIFIKATA ZA VOZAČE

29.04.2020

TRIGON INŽENJERING d.o.o. iz Beograda, centar ovlašćen za stručnu obuku kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasne robe, kao i savetnika za bezbednost objavio je informaciju da je srpsko nadležno ministarstvo – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 21. aprila 2020. godine uputilo dopis Administrativnom odboru u Ženevi o prihvatanju odredbi multilateralnog sporazuma M324 i M325 o primeni odstupanja od pojedinih odredbi ADR zbog delovanja virusa COVID-19.

Naime, Srbija i još 31 zemlja potpisnica ADR sporazuma prihvatile su odredbe multilateralnog sporazuma M324 o produženju važnosti ADR sertifikata vozača i savetnika za bezbednost koji su istekli ili ističu u periodu od 1. marta do 1. novembra 2020. godine do 1. decembra 2020. godine. Sporazum M325 o odlaganju periodičnih pregleda ili među pregleda vozila i produženju važnosti sertifikata za vozila koja su istekla ili ističu u periodu od 1. marta do 1. avgusta 2020. godine do 1. septembra 2020. godine, osim Srbije prihvatilo je još 24 zemlje.

Više detalja pročitajte na sajtu TRIGON INŽENJERING d.o.o.