Vesti

D: PILOT PROJEKAT – POLICIJA UMESTO PAPIRA I OLOVKE KORISTI PAMETNE TELEFONE

10.10.2018

Nemačka policija u gradu Vildeshauzenu u okrugu Oldenburg sprovodi pilot projekata koji podrazumeva da policija, umesto papira i olovke, za evidentiranje saobraćajnih prekršaja koristi pametne telefone, odnosno aplikaciju koja informacije o prekršajima prenosi direktno u kazneni centar policija.

Na taj način, eliminiše se dvostruko evidentiranje prekršaja (na putu i u kaznenom centru), smanjuju se greške do kojih povremeno dolazi zbog loše čitljivosti ručnih zapis i postiže se optimizacija broja policajaca angažovanih na ovom poslu.

Očekuje se da će projekat trajati godinu dana i mogao bi se proširiti na celokupnu Donju Saksoniju. Nadležni su veoma zadovoljni dosadašnjim rezultatima.

Izvor: verkehrsRUNDSCHAU