Vesti

D: AKTIVIRANA ONLAJN PLATFORMA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ DELA NEMAČKE PUTARINE

03.11.2021

Zbog presude Evropskog suda pravde od 28. oktobra 2020. godine po kojoj je Nemačka godinama obračunavala putarinu suprotno propisima Evropske unije, Nemačka je usvojila propis koji je stupio na snagu 1. oktobra 2021. godine, a kojim je retroaktivno, od datuma presude Evropskog suda pravde 28. oktobra 2020. godine do 30. septembra 2021. godine, smanjen iznos putarine u delu koji se odnosi na troškove infrastrukture, zbog čega korisnici imaju pravo na povraćaj više naplaćenih sredstava.

Da bi ste ostvarili pravo na povraćaj navedenih iznosa pogrešno naplaćene putarine u Nemačkoj potrebno je da Saveznoj kancelariji za prevoz tereta (BAG) podnesete zahtev za refundaciju, zajedno sa računima

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni