Vesti

D: RETROAKTIVNO SMANJENJE CENE PUTARINA

24.05.2021

Zbog presude Evropskog suda pravde od 28. oktobra 2020. godine po kojoj je Nemačka godinama obračunavala putarinu suprotno propisima Evropske unije, Nemačka će sniziti putarine, i to sa retroaktivnim dejstvom.

U svojoj presudi, ESP je naveo da Direktiva 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korišćenja određene infrastrukture od strane teških teretnih vozila nameće precizne i bezuslovne obaveze državama članicama. Cena putarine na transevropskoj putnoj mreži može uzeti u obzir samo infrastrukturne troškove, odnosno izgradnju, rad, održavanje i razvoj te infrastrukturne mreže. Kako je Nemačka u cenu putarina uključila i troškove povezane sa radom policije, iako su ti troškovi predstavljali samo mali deo od 3,8% ili 6%, ESP je presudio da je prekršena Direktiva 1999/62.

Predlog nemačkog propisa koji čeka usvajanje predviđa smanjenje putarina u delu koji se odnosi na troškove infrastrukture, i to retroaktivno, od datuma

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni