Vesti

D: SVETLEĆI UKRASI I LAMPICE U KABINI VOZILA TOKOM VOŽNJE NISU DOZVOLJENI

24.12.2019

Nemačka asocijacija za tehnički pregled, u sustret predstojećim praznicima i uz pretpostavku da će vozači koji ih provode u kabinama svojih vozila imati potrebu da unesu malo prazničnog duha u svoj radni prostor, podsetila je prevoznike da prema nemačkim propisima nije dozvoljeno osvetljavanje kabine tokom vožnje. Ova zabrana se odnosi na praznično osvetljenje, trepćuće ili kružne LED trake i svetleće reklame. Samo svetla unutar ili izvan vozila koja su zakonom propisana ili dozvoljena mogu svetliti ili treptati.

Ova zabrana se, naravno, odnosi na vožnju – tokom odmora svetleći ukrasi i lampice su dozvoljeni..

Izvor: trans.iNFO