Vesti

EXPO: POTVRDA O RAZLOGU UPUĆIVANJA VOZAČA U FRANCUSKU

19.03.2020

EXPO d.o.o. iz Veternika, firma specijalizovana za zastupanje prevoznika u vezi sa prijavama vozača u evropskim državama u koji postoji obaveza prijavljivanja (Nemačka, Francuska, Austrija, Holandija), obavestila je srpske prevoznike o novom propisu Vlade Francuske.

Iz EXPO saopštavaju da prema najnovijem propisu Vlade Francuske koja je 16.03.2020. godine stupila na snagu, sve firme koje se bave međunarodnim transportom obavezne su da pri upućivanju radnika izdaju potvrdu o razlogu upućivanja.

Vozači su pri ulasku u Francusku u obavezi da potvrdu o razlogu upućivanja imaju sa sobom sve dok su na snazi mere koje su donete zbog pandemije CORONA virusa.

Poslodavac ovu potvrdu mora izdati prilikom svakog upućivanja u Francusku. Potvrda mora biti overena pečatom prevoznika i potpisana. Propis nalaže da vozač kod sebe ima originalnu potvrdu. Preporuka je da vozačima koji su već na putu ka Francuskoj ovu potvrdu prevoznik dostavi u elektronskom obliku.

Napominjemo da je ovo OBAVEZA i da je kazna za nepoštovanje iste 135 evra.

Obrazac potvrde možete preuzeti ovde, a primer pravilno ispunjene potvrde ovde.