Vesti

F: OBAVEZA IMENOVANJA PREDSTAVNIKA U FRANCUSKOJ

07.06.2018

Podsećamo, francuski zakon koji reguliše obavezu poslodavca čije je sedište van teritorije Republike Francuske da svojim zaposlenima koje šalje na rad u tu zemlju isplati minimalnu cenu rada utvrđenu u Francuskoj, tzv. Loi Macron, stupio je na snagu 1. jula 2016. godine. Zakon se odnosi na vozače koji obavljaju međunarodni prevoz, i to bilateralni, za i iz trećih zemalja i kabotažu. Slična situacija je i u Nemačkoj gde je propis kojim je definisana obaveza isplate utvrđene minimalne cena rada na teritoriji Republike Nemačke, za zaposlene kod poslodavaca čije je sedište van teritorije Republike Nemačke, tzv. MiLoG ,stupio na snagu još 1. jula 2015. godine.

Poslodavci koji upućuju radnike u Francusku moraju odrediti svog predstavnika u Francuskoj, koji će biti zadužen za komunikaciju sa nadležnim organima i telima za kontrolu. U Nemačkoj ta obaveza nije propisana ali je praksa pokazala da imenovanjem svog predstavnika u Nemačkoj prevoznik lakše i brže prolazi kroz postupak kontrole.

Firma EXPO d.o.o. iz Veternika, partner KANCELARIJE IVANOVIĆ, je firma specializovana za zastupanje prevoznika kod prijave vozača u Francuskoj i Nemačkoj . Osim toga, EXPO d.o.o. pruža i uslugu stalnog predstavnika za kontakte sa nadležnim organima u Austriji i Nemačkoj. Ponudu firme EXPO d.o.o. možete preuzeti ovde ili pogledati na www.expo.rs