Vesti

INFO-CENTAR: ANALIZA RASPODELE DOZVOLA ZA 2018

29.03.2018

U raspodeli za 2018. godinu učestvovalo je 1.294 prevoznika (oko 14% više nego prošle godine) koji su prijavili da zapošljavaju 13.548 vozača i da su ostvarili promet od usluge međunarodnog prevoza od 89.642.650.395 dinara, odnosno 6.953.466,77 dinara prometa po vozilu. Od ukupno 956 prevoznika koji su podneli zahtev za CEMT dozvolu, njih 364 je i dobilo dozvolu. U raspodeli CEMT dozvola učestvovalo je 8.862 vozila (EURO 5 i EURO 6), oko 14% više nego prošle godine.

U raspodeli su dodeljivane dozvole iz 86 kontingenata pojedinačnih dozvola, 66 nekritičnih i 20 kritičnih kontingenata, za 39 država. Ukupan broj razmenjenih pojedinačnih dozvola za 2018. godinu sa drugim državama je 301.235, skoro 6% više nego u prošloj godini. Posmatrajući pojedinačne planove, prevoznici su u periodu oktobar 2016 – oktobar 2017. pravilno iskoristili i razdužili 193.757 pojedinačnih dozvola, što je za oko 6% više u odnosu na prethodni period.

Kompletni rezultati analize raspodele dozvola za 2017. i 2018. godinu dostupni su pretplatnicima na INFO-centar na stranici Raspodela dozvola – 2018 u rubrici Analiza.