Vesti

MGSI: DODELA ODUZETIH CEMT DOZVOLA

28.06.2019

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je prevoznike da je u skladu sa članom 34. Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, rešenjem oduzeo dve CEMT dozvole i da će iste biti dodeljene prevoznicima sa liste čekanja.

Dozvole koje su oduzete su:
1. CEMT dozvola sa teritorijalnim ograničenjem u Austriji, Grčkoj, Rusiji i Italiji – e6s-H
2. CEMT dozvola sa teritorijalnim ograničenjem u Austriji, Grčkoj, Italiji i Mađarskoj – e5s-RUS

Zahtev za dozvole mogu podneti svi prevoznici sa liste čekanja, a prednost u dodeli istih će imati prevoznik koji je najbolje rangiran na listi.

Rok za podnošenje zahteva je 4. jul 2019. godine.

Obaveštenje Ministarstva, kao i liste čekanja dostupne su na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra i na stranici Raspodela dozvola – 2019 – Liste čekanja.