Vesti

MGSI: DODELA PREOSTALIH VREMENSKIH DOZVOLA I ODUZETIH CEMT DOZVOLA

22.07.2021

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o dodeli preostalih vremenskih dozvola i dodeli oduzetih CEMT dozvola.

Prema članu 32. stav 2. Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, domaći prevoznici sa liste čekanja utvrđene i objavljene za svaki kontingent vremenskih i CEMT dozvola, mogu preuzeti preostalih pet nepreuzete holandske vremenske dozvole – NL bt god za E4. Ove dozvole utvrđene su godišnjim planom raspodele za 2021. godinu, ali ih domaći prevoznici koji su ih dobili nisu preuzeli.

Zahtev za vremensku dozvolu podnosi se najkasnije do srede 28. jula 2021. godine. Uz zahtev je potrebno priložiti taksu za zahtev u iznosu od 330,00 dinara, a po isteku roka, iste će biti dodeljene prevoznicima koji budu imali podnet zahtev a najbolje su rangirani na listi čekanja, uz uplatu takse u iznosu od 4.330,00 dinara.

Takođe, ovo ministarstvo oduzelo je  licencu za prevoz tereta domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju domaćem prevozniku a time i dve CEMT-e5s-GR-H dozvola za 2021. godinu.

Članom 34. Uredbe propisano je da nadležni organ u roku od sedam dana od dana oduzimanja ili vraćanja CEMT dozvole, dodeljuje prvom sledećem prevozniku sa liste prevoznika, za period do isteka roka važenja dozvole.

Zahtev za dodelu oduzetih CEMT dozvola mogu podneti svi prevoznici sa liste čekanja za CEMT-e5s-GR-H ·dozvolu, a prednost u dodeli istih će imati najbolje rangirani na listi.

Rok za podnošenje zahteva je 28. jul 2021. godine.

Uz zahtev za CEMT dozvolu potrebno je priložiti taksu u iznosu od 330,00 dinara, a po isteku roka, CEMT dozvole će biti dodeljene prevoznicima koji budu imali podnet zahtev a najbolje su rangirani, uz uplatu takse u iznosu od 32.370,00 dinara.