Vesti

MGSI: DODELA VRAĆENE CEMT DOZVOLE

24.03.2023

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o dodeli vraćene CEMT dozvole e6s – H.

Prema članu 17. stav 7. i članu 26. Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta, domaći prevoznici sa liste čekanja, utvrđene i objavljene za svaki kontingent vremenskih i CEMT dozvola, mogu preuzeti ovu dozvolu, osim prevoznika koji su sa listi čekanja  u periodu od 1. januara do 22. marta 2023. godine preuzeli CEMT dozvole.

Zahtev za preuzimanje ove CEMT dozvole podnosi se najkasnije do 30. marta 2023. godine.

U skladu sa Uredbom, prevoznik sa liste čekanje može odustati od preuzimanja dozvole koja mu pripada po listi čekanja. Nepodnošenje zahteva za preuzimanje u datom roku smatra se odustajanjem.

Dozvola će biti dodeljena prevozniku koji podnese zahtev, a najbolje je rangiran na listi čekanja.

Obaveštenje Ministarstva možete preuzeti ovde, a liste čekanja na stranici Raspodela dozvola 2023 Liste čekanja.