Vesti

MGSI: DODELA VRAĆENE CEMT DOZVOLE

25.02.2020

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pozvalo je prevoznike da do 28. februara podnesu zahtev za dodelu jedne CEMT dozvole sa teritorijalnim ograničenjem u Austriji, Grčkoj, Ruskoj Federaciji i Italiji tzv. mađarske CEMT dozvole – e5s-H.

Naime, ovom ministarstvu je vraćena jedna CEMT e5s-H koju, u skladu sa članom 34. Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, nadležni organ u roku od sedam dana oda dana oduzimanja ili vraćanja, dodeljuje prvom sledećem prevozniku sa liste prevoznika, za period do isteka roka važenja dozvole.

Zahtev za dozvole mogu podneti svi prevoznici sa liste čekanja za CEMT-e5s-H, a prednost u dodeli istih će imati prevoznik koji je najbolje rangiran na listi čekanja. Rok za podnošenje zahteva je petak 28. februar 2020. godine.