Vesti

MGSI: JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ TERETA

05.08.2022

U postupku pripreme Predloga uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu u periodu od 1. do 22. avgusta 2022. godine.

Tekst Predloga uredbe dostupan je na sledećem linku

https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/javna-rasprava-o-predlogu-uredbe-o-raspodeli-stranih-dozvola-za-medjunarodni-prevoz

Potencijalni učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, predstavnici zainteresovanih privrednih subjekata, kao i druga zainteresovana lica.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se poštom, slanjem na adresu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili na e-mail adresu: drumski@mgsi.gov.rs sa naznakom: „Javna rasprava o Predlogu uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta”.

Po okončanju postupka javne rasprave ovo ministarstvo analiziraće dostavljene primedbe, predloge i sugestije i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu uredbe.