Vesti

MGSI: JUNSKA REVIZIJA GODIŠNJEG PLANA RASPODELE DOZVOLA

30.04.2019

Prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, nadležno ministarstvo – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vrši proveru dinamike korišćenja dozvola i raspodelu pojedinačnih dozvola tzv. revizije godišnjeg plana raspodele, i to tri revizije plana raspodele u toku kalendarske godine.

Prvu reviziju godišnjeg plana raspodele dozvola Ministarstvo je utvrdilo u aprilu. Sledi druga, junska revizija za koju zahtev treba da podnesu prevoznici koji nisu podneli zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele.

Zahtev za junsku reviziju prevoznici podnose od 1. do 10. maja tekuće godine.

Pre vršenja revizije, nadležni organ će objaviti tzv. ulazne podatke, odnosno podatke o teretnim i priključnim vozilima u voznom parku prevoznika, broju vozača u radnom odnosu i broju zahtevanih dozvola po kontingentima.

Prevoznik u roku od sedam dana od dana stavljanja na uvid ovih podataka može da daje primedbe na iste. Po isteku ovog roka, a najkasnije do 5. juna, Ministarstvo utvrđuje i objavljuje reviziju plana raspodele.

Prilikom junske revizije Ministarstvo prevozniku raspodeljuje u fiksni deo pojedinačnog plana raspodele onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko mu je ostalo u pojedinačnom planu, a najviše 50% od fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenog planom raspodele, i to na osnovu broja do tada zaduženih dozvola. U broj zaduženih dozvola ne računaju se razdužene dozvole koje nisu iskorišćene. Takođe, utvrđivanje promenljivog dela posebnog plana raspodele ne vrši se za prevoznike kojima je umanjen fiksni deo pojedinačnog plana zbog činjenice da nisu zadužili propisani minimum od 50% dozvola iz fiksnog dela plana.