Vesti

MGSI: MERE VLADE NE PRIMENJUJU SE NA POSADE TERETNIH MOTORNIH VOZILA

13.03.2020

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je prevoznike da je dana 13. marta 2020. godine Vlada Republike Srbije izmenila i dopunila Odluku o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju.

Tačka 4. ove odluke dopunjena je stavom 2. koji glasi:
Mera iz stava 1. ove tačke ne primenjuje se na posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza terete u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza terete u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova, od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije.

Najnovija Odluka o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju biće naknadno objavljena na internet prezentaciji Ministarstva, a po objavljivanju iste u “Službenom glasniku Republike Srbije”.