Vesti

MGSI: OBJAVLJEN PREDLOG PLANA RASPODELE DOZVOLA ZA 2021

18.12.2020

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Predlog plana raspodele dozvole za 2021. godinu.

Obaveštenje, Predlog plana raspodele za 2021. godinu, liste efikasnosti korišćenja CEMT dozvola, raspodela CEMT i vremenskih dozvola i Preliminarni Opšti deo plana raspodele dostupni su na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra i na stranici Raspodela dozvola – 2021u rubrici Predlog plana.

Shodno članu 8. stav 8. Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, prevoznici imaju rok od sedam dana od dana objavljivanja predloga plana da daju primedbe na isti, odnosno da podnesu izjavu o odustajanju od određenog broja dozvola po kontingentima.

Primedbe se mogu podneti na podatke o:

1) teretnim i priključnim vozilima u voznom parku prevoznika, broju vozača u radnom odnosu, ostvarenom prihodu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka prevoznika, broju bodova za kvalitet voznog parka, broju teretnih vozila po kategorijama iz pravilnika kojim se uređuju tehnički i tehničko-eksploatacioni uslovi koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Pravilnik) i koeficijentu korišćenja voznog parka;
2) broju zahtevanih dozvola po kontingentima;
3) broju iskorišćenih pojedinačnih dozvola po kontingentima za period oktobar-oktobar;
4) obavljenim prevozima CEMT dozvolom;
5) obavljenim prevozima vremenskom dozvolom.

Ukupan broj raspodeljenih CEMT dozvola u planu raspodele je 2.002, od čega 1.959 u fiksnom delu i 43 u promenljivom delu:

Kontingent CEMT dozvola Broj dozvola Broj dozvola raspodeljen u fiksnom delu plana Broj dozvola raspodeljen u promenljivom delu plana
e6s-A-H 96 96 0
e5s-I 138 138 0
e6s-I 192 182 10
e5s-GR-H 43 43 0
e6s-GR-H 17 8 9
e5s-RUS 143 143 0
e6s-RUS 20 12 8
e5s-H 552 552 0
e6s-H 757 741 16
e5s 34 34 0
e6s 10 10 0
Ukupno CEMT dozvola 2002 1959 43

 

Raspodela CEMT dozvola je izvršena na osnovu:

  1. Zahteva prevoznika – prevoznik učestvuje u raspodeli kontingenata CEMT dozvola koje je zahtevao
  2. Broja vozila u kategoriji – za dodelu jedne CEMT dozvole određenog kontingenta potrebno je najmanje 2 vozila kategorije „EVRO 5 bezbedno“ i više, odnosno najmanje 1 vozilo kategorije „EVRO 6 bezbedno“
  3. Broja pojedinačnih dozvola u godišnjem planu – za dodelu jedne CEMT dozvole određenog kontingenta, potreban je sledeći broj pojedinačnih dozvola:
Kontingent CEMT dozvole Potreban broj pojedinačnih dozvole Kontingent pojedinačnih dozvole
e6s I 30 Ib
e6s GR-H 46 GRb + GR3zem
e6s RUS 15 RUS
e6s H 30 PLbt+Buni+DKbt+Eb+FINb+3zem
e6s 30 PLbt+Buni+DKbt+Eb+FINb+3zem

 

CEMT dozvole e5s I/e6s I u fiksnom delu plana zadržali su prevoznici koji su ovim CEMT dozvolama u 2020. godini obavili najmanje 10 vožnji (bilateralne vožnje za Italiju, tranzit preko teritorije Italije i prevoze za/ю treće zemlje gde je jedna od zemalja Italija). CEMT dozvole e5s GR-H/e6s GR-H u fiksnom delu plana zadržali su prevoznici koji su ovim CEMT dozvolama u 2020. godini obavili najmanje 5 vožnji (bilateralne vožnje za Grčku, tranzit preko teritorije Grčke i prevoze za/iz treće zemlje gde je jedna od zemalja Grčke).  CEMT dozvole e5s RUS/e6s RUS u fiksnom delu plana zadržavaju prevoznici koji su ovim CEMT dozvolama u 2020. godini obavili najmanje 8 vožnji kod kojih je zemlja utovara/istovara bila Rusija.

Broj raspodeljenih vremenskih dozvola po kontingentima je sledeći:

Kontingent vremenske dozvole Broj dozvola Raspodeljeno u fiksnom delu Raspodeljeno u promenljivom delu
Belgijska godišnja bt 100 0 100
Francuska godišnja bt-za E5 200 0 200
Nemačka godišnja bt-za E5 250 0 250
Češka godišnja b dozvola 200 0 200
Holandska godišnja uni za E4 400 0 400

 

Raspodela godišnjih dozvola izvršena je na osnovu zahteva prevoznika, određenog broja vozila u kategoriji i broja pojedinačnih dozvola odgovarajuće kategorije:

Kontingent vremenske dozvole Broj vozila Potreban broj pojedinačnih dozvole Kontingent pojedinačnih dozvole
Belgijska godišnja bt 1 vozilo u kategorijama EVRO3 bezbedno, EVRO4 bezbedno, EVRO5 bezbedno i EVRO6 bezbedno 30 B uni
Francuska godišnja bt-za E5 1 vozilo u kategorijama EVRO5 bezbedno i EVRO6 bezbedno 18 Fbt za E5
Nemačka godišnja bt-za E5 2 vozila u kategorijama EVRO5 bezbedno i EVRO6 bezbedno 50 Dbt, Dbt -za ЕЗ, Dbt – za Е5
Češka godišnja b dozvola 1 vozilo u kategorijama EVRO3 bezbedno, EVRO4 bezbedno, EVRO5 bezbedno i EVRO6 bezbedno 17 CZb
Holandska godišnja uni za E4 1 vozilo u kategoriji EVRO4 bezbedno, EVRO5 bezbedno i EVRO6 bezbedno

5

NL uni

 

Shodno Uredbi, Ministarstvo će razmotriti primedbe prevoznika i utvrditi plan raspodele najkasnije do 25. decembra 2020. godine.