Vesti

MGSI: OBJAVLJENA APRILSKA REVIZIJA PLANA RASPODELE ZA 2019

09.04.2019

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na osnovu Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima utvrdilo aprilsku reviziju plana raspodele dozvole za 2019. godinu i objavilo pojedinačne planove prevoznika i Opšti deo plana raspodele.

Pojedinačni planovi prevoznika sadrže pregled zaduženih dozvola do 8.4.2019. godine (obrađena razduženja i zahtevi predati zaključno sa 5.4.2019. godine) i bodovane komplete sa važećim sertifikatima na dan 5.4.2019. godine.

Novim Opštim delom plana raspodele koji je na snazi od 9. aprila 2019. godine promenjeni su kritičnost pojedinih kontingenata i tzv. koeficijenti nekritičnosti. Osim toga, Ministarstvo je ovim Opštim delom planom uvelo i novi poseban uslov za korišćenje dozvola. Naime, od 1. maja 2019. godine, uz razduženje pojedinačnih dozvola kojima je obavljen bilateralni prevoz, prevoznici će biti u obavezi da dostave i kopiju JCI (Jedinstvena carinska isprava), odnosno odgovarajući ekvivalentan dokaz.

Pojedinačni planovi prevoznika i novi Opšti deo plana dostupni su na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra i na stranici Raspodela dozvola – 2019 – Aprilska revizija