Vesti

MGSI: U TOKU JE PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OKTOBARSKU REVIZIJU GODIŠNJEG PLANA RASPODELE ZA 2023.

05.09.2023

Prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta, utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele obuhvata i tri revizije tog plana, koje nadležno ministarstvo – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vrši u toku kalendarske godine. Revizije pojedinačnog plana čine sastavni deo pojedinačnog plana raspodele i služe za proveru dinamike korišćenja dozvola i raspodelu pojedinačnih dozvola u toku važenja pojedinačnog plana.

Prvu reviziju godišnjeg plana raspodele dozvola Ministarstvo vrši u aprilu, drugu u julu i treću u oktobru. Aprilsku i julsku reviziju Ministarstvo je utvrdilo ranije u toku godine. Predstoji utvrđivanje oktobarska revizija.

Revizija pojedinačnog plana raspodele pojedinačnih dozvola utvrđuje se na osnovu zahteva prevoznika. Zahtev za reviziju pojedinačnog plana podnosi prevoznik koji nije podneo zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele, podnosi se na propisanom obrascu za preostali period do kraja godine. Prevoznik koji nema podnet zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana ili revizije ne ostvaruje pravo na dodelu dozvola za prevoz.

Saglasno Uredbi, zahtev za oktobarsku reviziju se podnosi od 1. do 10. septembra tekuće godine. Imajući u vidu da je 10. septembar ove godine nedelja, odnosno dan u kome nadležni organ ne radi, rok za podnošenje zahteva, saglasno Zakonu o opštem upravnom postupku (član 80. stav 5.) ističe

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni