Vesti

MGSI: ULAZNI PODACI ZA RASPODELU DOZVOLA 2021

27.11.2020

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je izveštaje sa podacima koji utiču na utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2021. godinu za sve prevoznike koji su podneli zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2021. godinu, a sa ciljem da se prevoznicima omogući blagovremeni uvid u iste.

Izveštaji sadrže:
1. pregled voznog parka prevoznika na dan 02.11.2020. godine;
2. pregled zahteva za godišnji plan – broj zahtevanih pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola po kontingentima;
3. broj pravilno iskorišćenih pojedinačnih dozvola po kontingentima u periodu oktobar- oktobar (01.10.2019.-30.09.2020. godine);
4. broj vozača u radnom odnosu, odnosno radno angažovanih kod prevoznika;
5. ostvaren promet u međunarodnom prevozu tereta sopstvenim voznim parkom.

Prevoznicima se skreće pažnja da je u tabeli PREGLED VOZNOG PARKA, u koloni validnost, naveden datum prestanka važnosti sertifikata. Sva vozila koja nemaju važeći sertifikat u raspodeli će biti tretirana (bodovana i/ili brojana) bez kategorije.

Imajući u vidu da se broj pravilno iskorišćenih pojedinačnih dozvola po kontingentima u periodu oktobar- oktobar, shodno Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, umanjuje za pojedinačne dozvole preklopljene sa vožnjama koje su obavljene CEMT, odnosno vremenskim dozvolama (član 12. stav 9. Uredbe), preporuka je da prevoznici podnesu zahtev za izveštaje o obavljenim vožnjama CEMT i vremenskim dozvolama, odnosno zahtev za izveštajem o preklopljenim vožnjama CEMT, vremenskim i pojedinačnim dozvolama.

Zahtev sa pripadajućom taksom, prevoznik može podneti, zajedno sa elektronskim medijem (USB memorija ili kompakt disk) na koji će biti snimljeni zahtevani izveštaji, najkasnije do četvrtka, 3.12.2020. godine.

Treba napomenuti da se broj pravilno iskorišćenih pojedinačnih dozvola po kontingentima u periodu oktobar- oktobar dodatno umanjuje i za dve pojedinačne dozvole na svakom kontingentu za svaku pojedinačnu dozvolu koja je razdužena kao izgubljena, neiskorišćena ali overena ili oštećena ali neiskorišćena (član 10. stav 6. Uredbe).

Primedbe na podatke iz objavljenih izveštaja, odnosno izveštaje o obavljenim vožnjama CEMT i vremenskim dozvolama i preklopljenim vožnjama CEMT, vremenskim i pojedinačnim dozvolama, mogu se podneti zaključno sa petkom, 4.12.2020. godine u pisanoj formi. Primedbe u vezi sa brojem vozača u radnom odnosu potrebno je dostavljati zajedno sa spiskom vozača i pripadajućim „MA“ obrascima, odnosno odgovarajućim dokazima da se vozači nalaze u radnom odnosu.

Obaveštenje Ministarstva, kao i izveštaji dostupni su na sajtu Ministarstva, a za korisnike INFO-centra i na stranici RASPODELA DOZVOLA – 2021, u rubrici Ulazni podaci.