Vesti

MGSI: USKORO AVANSNO PREUZIMANJE DOZVOLA ZA PREVOZNIKE SA „BELE LISTE“!

13.03.2019

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će počevši od petka, 15.03.2019. godine ponovo omogućiti avansno preuzimanje dozvola na osnovu elektronskih razduženja, navodi se u obaveštenju koje je poslato prevoznicima koji koriste aplikaciju eITPŠalter firma E-Smart Systems.

eITPŠalter je aplikacija koja omogućava elektronsko poslovanje prevoznika i Ministarstva obezbeđujući pregled svih relevantnih informacija vezanih za dozvole za međunarodni transport u realnom vremenu. Sistem direktno povezuje prevoznika sa Ministarstvom i omogućava i slanje zahteva za zaduživanje i razduživanje dozvola putem Interneta.

Ovaj oblik poslovanja, osim smanjenja troškova prevoznika, obezbeđuje i:
– pregled pojedinačnih dozvola koje prete da blokiraju račun;
– prikaz stanja računa prevoznika po kontingentima;
– pregled preuzetih pojedinačnih dozvola po kontingentima za tekuću i prethodnu godinu;
– pregled unetih vožnji na vremenskim dozvolama kao i prikaz ostvarenih bodova po vožnji i dozvoli;
– pregled nagradnih kupona – lista svih voznih karata kao i informacija o njihovoj validaciji i realizaciji;
– pregled voznog parka i obaveštenja o isteku sertifikata, zakupa i lizinga vozila;
– pregled godišnjih planova i revizije za tekuću godinu po pojedinačnim, CEMT i godišnjim dozvolama;
– pregled razduženih dozvola u toku prethodnih godinu dana (kontrolni izveštaj u vezi sa brojem dozvola koje će biti osnov za utvrđivanje plana za narednu godinu);
– razduženje vremenskih i pojedinačnih dozvola.

Trenutno, servis funkcioniše tako što se prevoznicima koji elektronski razduže dozvole nove dozvole dodeljuju tek po fizičkom dostavljanju tih dozvola i njihovoj obradi od strane operatera u Ministarstvu. Međutim, od 15. marta 2019. godine Ministarstvo će prevoznicima koji koriste aplikaciju eITPŠalter, a koji se nalaze na tzv. „beloj listi“, u cilju ubrzavanja poslova izdavanja međunarodnih dozvola, obezbediti avansnu dodelu pojedinačnih dozvola.

Ovo praktično znači da će prevoznicima koji se nalaze na „beloj listi“ biti omogućena dodela novih dozvola pošto elektronski razduže prethodno dodeljene i iskorišćene dozvole, i to pre nego što te elektronski razdužene dozvole budu fizički dostavljene Ministarstvu.

Ministarstvo je definisalo uslove koje prevoznici moraju da ispune kako bi se našli na „beloj listi“ i tako se kvalifikovali za avansno preuzimanje dozvola na osnovu elektronskog razduženja.

Na „beloj listi“ će se naći prevoznik koji ima 90% ispravno unetih stavki od ukupnog broja elektronski unetih stavki u tekućoj godini, gde se pod stavkom podrazumeva jedna pojedinačna dozvola na razduženju, jedna vožnja na listu dnevnika, jedna vozna karta. Provera ispunjenosti ovog uslova vrši se tek kada prevoznik elektronski unese određen, potreban broj stavki. Potreban broj stavki se razlikuje po prevoznicima i zavisi od veličine voznog parka prevoznika. Naime, potreban broj stavki se dobija množenjem broja vozila u voznom parku prevoznika sa brojem pet, pri čemu taj broj ne može biti manji od 30 i ne može biti veći od 300. Brojanje unetih stavki počinje 15. marta 2019. godine.

Rok za fizičko dostavljanje elektronski razduženih pojedinačnih dozvola je sedam dana, dok je rok za dostavu listova dnevnika iz dnevnika putovanja CEMT dozvola, vožnji uz vremensku dozvolu i voznih karata 30 dana.

Važno je istaći da su definisani i uslovi za suspenziju prevoznika za avansno preuzimanje dozvola. Tako će prevoznik koji zakasni sa fizičkim dostavljanjem dokumenata biti suspendovan, odnosno neće imati pravo na avansno preuzimanje dozvola na osnovu elektronskog razduženja tri meseca, počevši od dana isteka roka za dostavu dokumenta. U slučaju nedostatka dozvola u fizičkom razduženju pojedinačnih dozvola u odnosu na elektronsko razduženje, kao i u slučaju razlika u elektronski unetim podacima u odnosu na stvarno stanje u fizičkom razduženju, i to takvih razlika koje vode do promene statusa dozvole u NEPRAVILNU, prevoznik se suspenduje na šest meseci.

U slučaju kašnjenja u fizičkom dostavljanju dokumenata, prevozniku će biti obustavljena dodela svih dozvola – blokada računa. Računi će biti deblokirani kada se sva elektronski uneta razduženja i vozne karte koji nisu dostavljeni na vreme fizički dostave Ministarstvu, a preuzimanje dozvola biće ponovo omogućeno narednog dana od dana deblokade.