Vesti

MGSI: UTVRĐENA JULSKA REVIZIJA PLANA RASPODELE DOZVOLA ZA 2023

06.07.2023

Na osnovu Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdilo je julsku reviziju godišnjeg plana raspodele za 2023. godinu.

Pojedinačni planovi prevoznika sadrže pregled zaduženih dozvola do 03.07.2023. godine i bodovane komplete sa sertifikatima važećim na dan 04.07.2023. godine. Takođe, objavljen je i Opšti deo godišnjeg plana nakon aprilske revizije.

Pojedinačni planovi prevoznika sadrže pregled:
1. bodovanih kompleta na dan 4.7.2023. godine;
2. bodovanih kompleta na dan 12.6.2023. godine kojim su podnosioci zahteva učestvovali na julskoj reviziji;
3. vozn0g parka na dan 12.6.2023. godine, kojim su podnosioci zahteva učestvovali na julskoj reviziji;
4. sertifikata za teretna i priključna vozila na dan 4.7.2023. godine;
5. rezultata julske revizije na osnovu zaduženih pojedinačnih dozvola do 3.7.2023. godine.

Julska revizija godišnjeg plana za 2023. godinu objavljena je na internet prezentaciji Ministarstva, a korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ dostupna je i na stranici Raspodela dozvola – 2023 – Julska revizija.