Vesti

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA REFAKCIJU AKCIZE OD 1. JANUARA 2022. GODINE

12.01.2022

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 130/2021, i koji je stupio na snagu i primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Poslednjim izmenama i dopunama Pravilnika, uređene su odredbe koje se odnose na podnošenje zahteva za refakciju akcize. Prema do sada važećim odredbama Pravilnika bilo je propisano da se zahtev za refakciju akcize podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave pismenim putem u dva primerka.

Izmenama Pravilnika predviđeno je da se zahtev za refakciju akcize podnosi

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni