Vesti

NL: KAZNA ZBOG KORIŠĆENJA DVE KARTICE

20.06.2019

Holandski inspekcijski organi, prilikomu kontrole na putu A30, početkom nedelje, kaznili su vozača kamiona koji je koristio vozačku karticu svog poslodavca.

Kartica je oduzeta i izrečena je novčana kazna od 1.500 eura vozaču i 4.400 eura njegovom poslodavacu.

U Srbiji, prema članu 58. stav 1. tačka 10) Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografi, novčana kazna za vozača koji poseduje, odnosno koristi personalizovanu karticu vozača koja nije njegova sopstvena, suprotno članu 16. stav 1. ovog zakona (član 11. stav 4.a) Aneksa AETR sporazuma) izriče se u fiksnom iznosu od 50.000 dinara.