Vesti

NOVI PLANOVI I PROGRAMI SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA VOZAČA I TEHNIČARA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

13.06.2018

Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja doneti su Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj i Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Saobraćaj, oba za obrazovne profile vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja.

Novi planovi i programi srednjeg stručnog obrazovanja vozača motornih vozila i tehničara drumskog saobraćaja dostupni su korisnicima INFO-centra na stranici Propisi, Domaći propisi.