Vesti

REAKCIJE TRANSPORTNOG SEKTORA NA PRIMENU DIREKTIVA EU O UPUĆIVANJU ZAPOSLENIH NA RAD U INOSTRANSTVO

03.11.2017

Insistiranje donosioca odluka na nivou EU ali i na nacionalnim nivoima država članica na primeni Direktive 96/71/EK o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo na transportni sektor izazvalo je burne reakcije sektora.

24 udruženja prevoznika, privrednih komora i udruženja poslodavaca iz Bugarske, Velike Britanije, Grčke, Danske, Estonije, Irske, Letonije, Litvanije, Poljske, Portugala, Rumunije, Slovačke, Mađarske, Holandije, Hrvatske i Češke potpisali su zajedničku deklaraciju o primeni Direktive 96/71/EK na prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju u EU.

Udruženja ističu da je predlog nefunkcionalan i da će stvoriti administrativnu noćnu moru. On podrazumeva da prevoznici primenjuju i do 20 različitih nacionalnih zakona prilikom obračuna mesečne zarade, odnosno da primene i do 20 različitih iznosa minimalne cene rada, pravila za uvećanje zarade po osnovu rada na dan praznika i po drugim osnovama i druga pravila, čak i u situacijama koje podrazumevaju samo tranzit kroz te države. Udruženja upozoravaju i na činjenicu da su mali prevoznici vrlo osetljivi na promene i jednostavno nemaju resurse za suočavanje sa talasom administracije koji bi ovaj predlog doneo.

Tekst zajedničke deklaracije možete pročitati ovde.

Takođe, i IRU je uputio otvoreno pismo donosiocima odluka na nivou Evropske unije i na nacionalnim nivoima članica EU u vezi sa primenom ove direktive na transportni sektor. IRU je istakao da ova direktiva nije primenljiva za sektor drumskog transporta i pozvao da se u procesu razmatranja načina njene primene na sektor drumskog transporta uzme u obzir izuzetno izražena mobilnost vozača u prevozu tereta i putnika.

Otvoreno pismo IRU možete pročitati ovde.