Vesti

SRB: ROK ZA EVIDENTIRANJE STVARNIH VLASNIKA U APR-u 31.01.2019.

21.01.2019

Ovlašćena lica u pravnim licima i drugim subjektima, osnovanim do 31. decembra 2018. godine, dužna su da evidentiraju podatke u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika najkasnije do 31. januara 2019. godine, u skladu sa Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Pravilnikom o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika registrovanog subjekta.

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima imaju:
– privredna društva (osim javnih akcionarskih društava),
– zadruge,
– ogranci stranih privrednih društava,
– poslovna udruženja i udruženja (osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica),
– fondacije i zadužbine,
– ustanove,
– strana predstavništva (privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina).

Centralnoj evidenciji se pristupa isključivo elektronskim putem, kreiranjem naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, ili sa već postojećim nalogom u sistemu.

Korisnicima su na raspolaganju Vodič u slikama i detaljno Korisničko uputstvo. kao i video uputstvo o kreiranju naloga, koje je objavljeno na zvaničnom You Tube kanalu Agencije. Takođe, Ministarstvo privrede je pripremilo i Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju.

Izvor: apr.gov.rs