Vesti

SRBIJA POTVRDILA PROTOKOL UZ CMR KONVENCIJU

11.03.2020

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) stupa na snagu 13. marta 2020. godine.

Usvajanjem ovog zakona Srbija se pridružila većini potpisnica Konvencije koje su naknadu koju ima da plati prevoznik u slučaju potpunog ili delimičnog gubitka robe ograničile na 8,33 obračunskih jedinica po kilogramu bruto težine manjka. Obračunska jedinica u ovoj konvenciji je specijalno pravo vučenja po definiciji Međunarodnog monetarnog fonda.

Korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ, Konvencija i Protokol uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR), kao i spisak država potpisnica ova dva međunarnopravna akta, dostupni su na stranici Propisi – Multilateralni sporazumi.