Vesti

UNIVERZITET U MANHAJMU FORMIRAO KATEDRU ZA TRANSPORTNO PRAVO

18.03.2021

Univerzitet u Manhajmu osnovao je katedru za transportno pravo. Kako Univerzitet navodi, to je prva katedra za taj predmet u Nemačkoj. Prof. dr Andreas Maurer koji je od 2014. godine bio mlađi profesor za građansko pravo sa fokusom na transportno pravo na Univerzitetu u Mannheimu postavljen je na čelo nove katedre. Univerzitet pojašnjavanja da je ova oblast u ekspanziji a da je formiranju ove katedre prethodilo 20 godina pripremnog rada.

 

Foto: Körber Foundation