Vesti

VELIKI TOČKOVI: VELIKE KAZNE ZBOG LABAVIH TRAKA

11.01.2019

Za 111. broj časopisa VELIKI TOČKOVI, u tekstu pod naslovom „Velike kazne zbog labavih traka“, Tatjana Ivanović, osnivač i prvi konsultant KANCELARIJE IVANOVIĆ, govorila je o uslovima koje treba da ispunjavaju trake za vezivanje tereta, tzv. španeri, prema važećem evropskom standardu koji se primenjuje i u Srbiji (boja trake, boja etikete, materijal od kojeg je traka napravljenja, kapacitet vezivanja, standardna ručna sila, standardna sila zatezanja, dozvoljeno istezanje trake, dužina trake i sl.).

Ivanović je istakla da boja trake ne garantuje njenu jačinu iako su u praksi jače trake obično narandžaste boje. Broj traka takođe nije najvažnija pri obezbeđivanju teretaono što se zaista računa je njihova jačina i način na koji su upotrebljene.

Aleksandar Ivkovac iz firme EXPO CONSULTING SERVICES, specijalizovane za zastupanje prevoznika pred organima stranih država, izneo je činjenicu da nepropisno obezbeđen teret u Nemačkoj predstavlja osnov za zaplenu vozarine, pri čemu se procenjen iznos za zaplenu kreće u rasponu od 4.000–7.000 evra.  Kada je u pitanju Austrija, Ivkovac je rekao da prekršajni organi na licu mesta zadržavaju kauciju u visini kazne koja se izriče za vožnju bez važeće dozvole, odnosno oko 1.600 evra. Takođe, upozorio je da treba računati i sa tim da će kontrolni organi u nekim slučajevima naložiti pretovar ili primenu maksimalnih tehničkih standarda, što u zemljama EU podrazumeva ogromne troškove, neretko i preko 10.000 evra (za šlep službu, pretovar, ležarinu i slično).